oficiální web obce

Z HISTORIE

Sbor dobrovolných hasičů ve Strážišti má dlouhou tradici. Od doby založení prošly hasičskou základnou už desítky lidí. Ze zachované kroniky – zápisů výročních schůzí, máme obraz dění. Sbor byl na  Strážišti založen v roce 1891. U jeho zrodu byli pan Karel Košek, František Kuntoš, Josef a Florian Nevyhoštěný, Josef Růta, Václav Kotrman a tehdy řídící učitel pan František Disman. Mezi zakládajícími bylo dvacet členů činných a jedenáct členů přispívajících. Zakoupený čtyřkolý hydrofór ( stříkačka ) stála obec 500 zlatých. První rok sbor poskytl pomoc při třech požárech. V Neveklovicích, Kozmicích a Ouči. Od outeckých se dostalo sboru pochvaly a poděkování.
Ne jen pomoc u ohně ale hasiči byli složkou, která oživovala  vesnici. V zápisech čteme o pořádaných tanečních zábavách a ukázkových cvičeních. I tehdy již byli sponzoři. Na jednu takovou akci dodal pivovar klášter zdarma pivo.

Chuť pracovat, setkávat se a pomáhat si lidé ve Strážišti zachovali. I dnes je SDH spolu s Červeným křížem hybnou pákou stražišťského dění a kultury. Společná brigády v lese při uklízení pasek, sběr železného šrotu a pořádání zábav. Každoročně se pořádají dvě tradiční zábavy – Jarní vánek a Podzimní smršť. V březnu pak pro ženy oslava Mezinárodního dne žen. SDH do své výbavy k “osmičce” přidalo novou pumpu, ” dvanáctku”.

 

SOUČASNOST SDH

Ani v současnosti SDH Strážiště nezahálí. Počátek roku se vždy nese ve znamení valné hromady členů SDH Strážiště. Členové sboru také pravidelně pořádají společenské akce, jako je například únorový dětský karneval, kde si děti užijí soutěže, hudbu i tanec. Večer pak tradičně následuje maškarní pro dospělé. V březnu pak hasiči pomáhají organizovat oslavy MDŽ s hudbou a pohoštěním.

Jaro bývá ve znamení brigád, například čištění lesních pasek. Červen patří čištění požárních nádrží, a počátkem léta se hasiči podílí na pořádání tradičního nohejbalového turnaje, nesoucího název Kozmický drn. Koncem prázdnin hasiči pořádají pohádkový les pro děti. Bývá připravena celá řada stanovišť, děti si mohou také upéct buřty, a těšit se na pěkné ceny.

V říjnu se scházíme u dlabání dýní, spojeného se stezkou odvahy a počátkem listopadu pak nastává čas pro Drakiádu, též pod záštitou SDH. Každý podzim se členové našeho sboru schází při brigádách na úklid listí, a závěr listopadu pak patří tradičnímu lampionovému průvodu, spojenému s vypouštěním balonků. Počátkem prosince se hasiči vždy postarají o krásné zahájení adventního období, a to při rozsvěcení stromečku na návsi.

Náš hasičský sbor se také pravidelně účastní okrskových požárních soutěží, a to nejen jako soutěžící, ale i jako pořadatel.

 

Složení výboru SDH: Jan Žalud- Starosta, Luboš Novotný- Náměstek Starosty, Tomáš Matějka- Jednatel,  Martin Rybář- Velitel JSDH obce, Jaroslav Pecina- Hospodář,  Jiří Kočí-Revizor sboru

JSDHO: Martin Rybář- Velitel jednotky,  Luboš Novotný- Velitel družstva,  Jan Žalud- Velitel družstva, Luboš Altman- Strojník, Tomáš Matějka- Strojník,  Tomáš Drahoňovský, Roman Rajtr, Petr Žalud, Petr Kostka-Hasiči