oficiální web obce

Strážiště

Obec Strážiště se rozkládá na samém rozhraní mladoboleslavského a libereckého okresu v nadmořské výšce 368m n.m. Obec je vzdálena 12 km severně od Mnichova Hradiště a 23km od Mladé Boleslavi.

Toto území bylo osídleno již v pravěku, jak dokladají nálezy v bývalé jivinské cihelně (Keltové 12. -11. stol. př. n. l.), nálezy u Neveklovic a v neposlední době nálezy v horní části údolí Zábrtky, severozápadně od Strážiště. První písemná zmínka o obci je z roku 1400. Jmeno vzniklo od domělé stráže při staré cestě od Hradiště ke Kuřím Vodám. Ale cesta ani stráž není ničím doložena. Pravdou však zůstává, že územím kraje procházela zemská stezka k účelům vojenským a obchodním. Od mladoboleslavského hradu přes Hradiště a u hradu, stojícího v místě dnešního Kláštera se cesta dvojila. Vedla pak údolím proti toku Zábrdky směrem k Proseči a Stráži pod Ralskem. Ves Strážiště patřila mezi 112 poddanských vesnic, které podléhaly cisterciáckému klášteru Hradiště. Kronika obce se nedochovala a lze získat informace pouze z urbáře mnichovohradišťského panství a knihy purkrechtní k rychtě stražištské přináležejících obcí, o počtu stavení, jejich obyvatelích a daních. V roce 1693 ke Strážišti patřila i ves Wiczmanov.

Dnes k obci patří lokality, Horní a Dolní Mohelka a osada Pytlíkovský mlýn. V Ottově naučném slovníku z roku 1900 čteme, že dohromady mělo Stražiště v té době 45 domů, 219 obyvatel a jednotřídní školu. Škola byla na Strážišti od roku 1800 a v roce 1908 se dočkala nové, zděné budovy. Do roku 1970 byl v obci poštovní úřad. V současné době obě části obce čítají 95 obyvatel, ztoho 53 v produktivním věku. V části Strážište je evidováno 50 adres.

Adresy (čp – číslo popisné, če – evedenční číslo, čo – číslo orientační):

 • če.87, če.88, če.89, če.91, če.92
 • če.96, če.97, če.118, čp.1, čp.2
 • čp.3, čp.4, čp.5, čp.6, čp.7
 • čp.8, čp.9, čp.10, čp.11, čp.12
 • čp.13, čp.15, čp.16, čp.17, čp.18
 • čp.19, čp.20, čp.22, čp.23, čp.24
 • čp.25, čp.26, čp.27, čp.28, čp.29
 • čp.31, čp.33, čp.34, čp.37, čp.38
 • čp.39, čp.41, čp.42, čp.45, čp.47
 • čp.48, čp.49, čp.50, čp.51, čp.54

Kozmice

Kozmice leží ještě o dva kilometry severněji než obec Strážiště. Za vsí končí území středočeského kraje. Vzdáleny jsou tedy 14 km severně od Mnichova Hradiště.

Stejně jako o Strážišti není o Kozmicích mnoho historických záznamů. Kronika se nezachovala a tak známe pouze jména usedlíků a zápisy vztahující se k určité usedlosti. Cenná js

ou pomístní jména udávající polohu pozemků ( Kramholec, plac k Čihátkům,plac Hruškovej a pod. ). Třicetiletá válka těžce zasáhla do života obce. V urbáři panství Hradiště je pod rokem 1629 o Kozmicích tento zápis:

 • Michal Rumburg – pusté
 • Petr Fryč – pusté a odumřelé
 • Pert Kalaba – shořelé a pusté
 • Jiřík Kovář – shořelé a pusté
 • Petr Einsart – pusté
 • Jiřík Dusil – pusté
 • Kašpar Buchold – pusté

Celá ves v těch letech zpustla. Vrchnost usedlíkům v Kozmicich prominula robotu. V berní knize r. 1654 se objevuje zápis o nové vsi Kozmice.  V roce 1679 tu Jiřík Růta, svobodný člověk, kupuje újezdní hospodu. V roce 1713 se pak v nové vsi připomínají jména Kristian Pelcz, Jan Nezdara, Václav Horáček, Martin Nedvěd, Jan Pelcz , vrova Růtová – krčma, vdova Beránková, Václav Pelcz a Jiřík Matějů. Zápis z r.1799 připoníná další nová jména, Václav Altman, Jan Černý, Jiří Augustin.

Jako historická památka v Kozmicích ( Dr. Šimák ) je uváděna kamenná socha ukřižovaného mezi dvěma andílky z roku 1830. Sousoší Nejsvětější trojice za vsí (dnes pod kaštanem jen podstavec) je darem obci od manželů Černých z roku 1852.

Ottův naučný slovník pod heslem Kozmice uvádí obec v Čechách, okres mnichovohradišťský, fara Hlavice, počet domů 28 a k roku 1890 čitající 148 obyvatel. Přináležící poplužní dvůr a ovčín Stranoves, původně prý ves.
V Kozmicích je evidováno 28 adres.

Adresy (čp – číslo popisné, če – evedenční číslo, čo – číslo orientační):

 • če.76, če.77, če.78, če.80, čp.1
 • čp.3, čp.4, čp.6, čp.7, čp.8
 • čp.9, čp.10, čp.11, čp.12, čp.13
 • čp.14, čp.15, čp.19, čp.20, čp.21
 • čp.22, čp.23, čp.24, čp.25, čp.26
 • čp.28, čp.29, čp.30