oficiální web obce

Obec, složená z částí Strážiště a Kozmice, leží 10 km severně od Mnichova Hradiště. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1400. Jméno vzniklo od domnělé stráže při staré cestě od Hradiště ke Kuřím Vodám, ale cesta ani stráž není ničím doložena. Faktem zůstává, že územím kraje procházela zemská stezka k účelům vojenským a obchodním. Již od roku 1891 působí v obci Sbor dobrovolných hasičů, který je i dnes spolu s Červeným křížem hybnou pákou místního společenského dění. Hojně navštěvovány jsou taneční zábavy, Jarní vánek, Podzimní smršť a oslavy Mezinárodního dne žen, ale i společné brigády v lese při uklízení pasek a sběr železného šrotu. Dominantu návsi tvoří kaplička, která byla v roce 2000 ve spolupráci s památkáři zrekonstruována. V lokalitě Na Březinkách stojí Boží muka opravena v roce 2002 a v Kozmicích se nalézá kamenná socha ukřižovaného mezi dvěma andílky z roku 1830.

Poloha na mapě:

Obyvatelstvo: