oficiální web obce

Obecní úřad informuje

1 2 3 6

Sběr elektroodpadu

( pračky, ledničky, tv, baterie, veškeré el. spotřebiče)

od 25.3.2024

SBĚRNÝ KONTEJNER ( MODRÝ) JE UMÍSTĚN V AREÁLU BÝVALÉ ŠKOLY VE STRÁŽIŠTI

ELEKTROODPAD ODKLÁDEJTE POUZE DO KONTEJNERU A UDRŽUJTE POŘÁDEK

.

!!! skladujte do 8.4.2024, pak bude nafocen a odvezen!!!!

SPOTŘEBIČE BEZ MOTORŮ NELZE ODEBRAT!!

Jak bylo s předstihem avizováno na Výroční valné hromadě SDH, 17.2. se koná brigáda na úklid lesní paseky! SRAZ V 8:00, případně budeme pak u cesty směrem k Ouči. Bude se jen uklízet, pálit NE. Občerstvení zajištěno.

1 2 3 6