oficiální web obce

Bezplatně jsou poskytovány:

  • informace poskytnuté formou nahlédnutí do “spisu, dokumentu” v listinné podobě
  • informace poskytnutá ústně nebo prostřednictvím telefonu
  • informace, které jsou k dispozici v rámci elektronického zpracování dokumentů v působnosti obecního úřadu a lze provést jejich přímé nakopírování na doručený datový nosič