oficiální web obce

Sběr elektroodpadu

( pračky, ledničky, tv, baterie, veškeré el. spotřebiče)

od 25.3.2024

SBĚRNÝ KONTEJNER ( MODRÝ) JE UMÍSTĚN V AREÁLU BÝVALÉ ŠKOLY VE STRÁŽIŠTI

ELEKTROODPAD ODKLÁDEJTE POUZE DO KONTEJNERU A UDRŽUJTE POŘÁDEK

.

!!! skladujte do 8.4.2024, pak bude nafocen a odvezen!!!!

SPOTŘEBIČE BEZ MOTORŮ NELZE ODEBRAT!!